SFO aftaleseddel for skoleåret 2012-2013.

Barnets navn: _____________________ Mors navn:________________ Fars navn:_______________

Personalet skal altid kunne få fat i en voksen med tilknytning til barnet, derfor vil vi gerne bede om alle

relevante tlf. numre fra både mor og far:

Fastnet:_________________ Mobil mor: ______________________ Mobil far: __________________

Arbejde:__________________________________ Andre: _________________________________

Husk at give besked ved ændringer af tlf. nr..

Hvis _____________________ skal holde fri fra SFO i en kortere eller længere periode, f.eks. faste

ugedage, sendes til fritidsaktiviteter, selv gå hjem m.m., skal vi have skriftlig besked med dato og

underskrift.

Hvis det drejer sig om enkelt dage, skal vi have skriftlig, telefonisk eller mundtlig besked fra forældre.

Endvidere vil vi gerne have følgende oplysninger:

Må selv give en besked (fra 3. kl.) Ja____ Nej____

Må selv gå hjem/til fritidsaktiviteter Ja____ Nej____

Må SFO tage fotos af barnet, og f.eks. bruge dem til udstillinger Ja____ Nej____

Må barnet køre med personalet i privatbiler ved udflugter Ja____ Nej____

Aktivitet Ugedag Tidspunkt Husk

Er der særlige forhold vi skal kende vedrørende barnet (allergier m.m.):_______________________

________________________________________________________________________________

Hvis der sker ændringer i aftalerne, skal SFO kontaktes.

Jeg/vi er indforstået med, efter ovenstående punkter, at det er mit/vores ansvar, når mit/vores barn går fra

SFO.

Dato:_____________________ Underskrift:_________________________________

Med venlig hilsen SFO personalet.