Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 01-10-2015:  182
  • Samlet elevtal pr. 25-11-2015:  186 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal